Nytt år, ny look

Ett genomarbetat koncept till en förening i förändring.

GCF Uppsala

Grafisk profil - Visuell identitet - Logotyp - Animation - Färgpalett - Visuella mallar

En ny och fräsch grafisk profil

GCF Uppsala är en gymnastik- och cheerleadingförening som erbjuder träning för över 4000 aktiva medlemmar. Under 2022 beslutade GCF Uppsala att göra ett namnbyte och en omfattande varumärkesresa inleddes. Tillsammans arbetade vi fram en logotyp och visuell identitet. Ett varumärkeskoncept som speglar kärnan i föreningen.

Identiteten är omsorgsfullt framtagen för att kommunicera det GCF Uppsala sysslar med och den personlighet som föreningen förknippas med. Med en tydlig koppling till föreningens värderingar och med en ny logotyp, symbol och grafiska element är den visuella identiteten ett viktigt verktyg i GCF Uppsalas föreningssarbete.

Andra projekt