GF Uppsalaflickorna reklamkampanj

Hur får man fler att gå med i en gymnastikförening? Ett sätt är medryckande innehåll på sociala medier och en genomtänkt, bakomliggande strategi.

GF Uppsalaflickorna

Marknadsföring - Strategi - Film - Intervju - Instagram - Content - Poster - Foto -

Reklamfilm riktad till dig

Vårt uppdrag

Gymnastikföreningen Uppsalaflickorna ville få fler att ansluta sig till föreningen, både som gymnaster, cheerleaders och som tränare. Vårt uppdrag var att producera film i detta syfte och se till att det fanns en plan för publicering i diverse kanaler.

Utförande

Vi producerade två längre reklamfilmer med olika syften. Planen var att en film skulle locka potentiella gymnaster och cheerleaders. Med den andra filmen ville vi få fler av de redan aktiva att axla tränarrollen, men också motivera fler att bli föräldratränare.

Andra projekt